Latest Posts
Selected Posts

HÖSTMÖTE 19.11!

Hej alla medlemmar i Britannica! (Dear English-speaking members, please scroll down)

Det är snart dags för Britannicas höstmöte, som kommer att hållas torsdagen den 19.11.2015 klockan 15:15 i studierummet. Möteskallelsen och föredragningslistan finns till påseende på Britannicas anslagstavla på engelska institutionen, och har också skickats till alla medlemmar via e-post.

Höstmötet är föreningens kanske viktigaste möte, eftersom det är på detta möte som styrelsen för nästa verksamhetsår väljs. Styrelsen består av sju personer som tillsammans planerar och genomför föreningens verksamhet under ett års tid - de är bossarna bakom Britannica, helt enkelt. Och nu vill vi att just DU funderar över följande frågor:

- Vill du påverka Britannicas verksamhet och bestämma vilka evenemang som ordnas och hur?

- Tycker du om att lära känna nya människor och jobba i grupp?

- Är du bra på att organisera, skriva, räkna, laga mat, eller något annat som kunde vara till nytta för föreningen?

- Vill du ha ett förtroendeuppdrag som ett snyggt tillägg på ditt CV?

- Vill du uppleva ett oförglömligt år tillsammans med dina fellow students?

Om du svarade ja på en eller flera av frågorna, så tycker vi att du absolut ska komma till mötet och anmäla ditt intresse att ställa upp som styrelsemedlem! På höstmötet väljs en ordförande och sex övriga styrelsemedlemmar för 2016. De övriga medlemmarna kommer sedan sinsemellan överens om sina poster under sitt första styrelsemöte i januari. Om du undrar vilken post som skulle passa just dig, så kommer här korta beskrivningar över vad varje person gör:

Ordförande

Ordförande har huvudansvaret för Britannica och har i gengäld rätt att bossa över de andra styrelsemedlemmarna. Ordförande sammankallar föreningsmöten och styrelsemöten och gör upp föredragningslistor för dem, samt skriver verksamhetsplan och verksamhetsberättelse. Ordförande ser också till att de övriga styrelsemedlemmarna utför sina uppgifter och att verksamheten framskrider som den ska.

Vice-ordförande

Vice-ordförandes huvudsakliga uppgift är att ta över ordförandes uppgifter ifall ordförande inte kan närvara på ett möte eller dylikt. Vice-ordförande är också fadderbarnsansvarig, vilket främst innebär att se till att julkortet till Britannicas fadderbarn skickas iväg varje år.

Kassör

Kassören har ansvaret för Britannicas pengar, vilket innebär att regelbundet räkna kassan, hålla koll på nätbanken och betala räkningar. Uppgörandet av budget, skattedeklaration och bokslut hör också till kassörens uppgifter.

Sekreterare

Sekreterarens uppgift är att föra protokoll över alla Britannicas föreningsmöten och styrelsemöten och samla dem i protokollmappen då de godkänts av styrelsen.

Info-sekreterare

Info-sekreteraren är huvudansvarig för Britannicas e-post, läser inkomna meddelanden och skickar ut information till vår mailinglista. Info-sekreteraren upprätthåller också kontakten med andra föreningar genom e-posten.

Värd & värdinna

Värden och värdinnan har ansvaret för mat och dryck på Britannicas fester och andra evenemang. Deras uppgift är att planera och handla maten, samt tillaga och servera den (oftast med hjälp av andra styrelsemedlemmar).

Om du inte ännu är riktigt säker på vad det här med styrelsemedlemskap innebär, eller om du sådär i allmänhet har frågor, så ta kontakt med valfri styrelsemedlem som kan berätta mer - eller kom helt enkelt till höstmötet och fråga! Ingen kommer att bli tvingad att gå med i styrelsen mot sin vilja. Kom gärna till mötet även om du inte vill gå med i styrelsen - som medlem i Britannica har du rösträtt och kan påverka vad som händer!

Jag hoppas på att se så många som möjligt av er, både gulisar och gamyler, på höstmötet! :)

Best wishes,

Felicia Järnström

Ordförande för Britannica 2015

---

*This blog post concerns Britannica's autumn meeting, which will be held on November 19th, 2015. During this meeting, the board for 2016 will be elected, and this post is mainly directed to students interested in becoming members of the board. Due to the fact that the official language of the association is Swedish, and the meetings are held in Swedish, this post is also in Swedish. Nevertheless, the autumn meeting is open to anyone who is a member of Britannica, so feel free to come along and see what happens, if you want to!*

#autumnmeeting #november2015 #seriousbusiness

Follow us
Inga taggar än.
Tags
Blog Archive
  • Facebook Basic Square
  • Instagram Social Icon
  • Blogger Social Icon